Utbyggnad av parkering vid Flottsbro skidbacke


Flottsbro friluftsområde har två stycken parkeringar som får ett lyft samt utökas för att få plats med fler besökare.

Här har vi precis rensat bort träd och grenar från området som ska utökas. Dags att börja schakta för nya parkeringen.

Vi lastar ut schaktmassor.

Den mindre parkeringen.

Här har vi lagt ut förstärkningslager över duken och börjat dra till nya slänten.

Jobbar med slänten och diket vid parkeringen.
 

Här är en bild från den större parkeringen. Vi har schaktat ur, lagt duk och börjat fylla på med bergkross.

En annan del av den större parkeringen.
 


 

En del av parkeringen som håller på att schaktas ur.
 

Lägger ner nya trummor vid infarten till den mindre parkeringen.

Markduk över schaktbotten.
 

Här är hyveln på plats, lastmaskinen bär fram material. Man ser uppbyggnaden i flera lager.

En översiktsbild där parkeringsräcke, skyltar mm är på plats.