_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tillbyggnad & tomtplanering

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I princip kan man säga att vi erbjuder allt inom markarbete. Nedan visar vi lite bilder från schaktning och bergspräckning vid tillbyggnad. Platta på mark vid tillbyggnad.  Markarbete med tomtplanering för lekplats och gräsmatta. I vissa fall kan det krävas behörighet från någon utanför den typen av arbeten vi gör själva, t ex. elinstallationer eller kanske där det krävs säkert vatten mm. Då har vi företag som tar hand om just den delen i arbetet, men ni får ett komplett koncept från oss och behöver inte tänka på att skaffa fram hantverkare för det.

Vi utför arbeten med grävmaskiner, lastbilar, lastmaskiner / hjullastare.

 

Avtäckning av marken innan bergspräckning. Avtäckning av marken innan bergspräckning.Tillbyggnad
Avtäckning


Vi börjar med att schakta ur och ta fram det berg som ska tas bort.
Tomtplanering med gångväg och slänter. Tomtplanering med gångväg och slänter.Tomtplanering
Grovplanering

Här är bilder från en sutterängtomt med ganska stora höjdskillnader. För att minska lutningen på vägen har vi dragit den längs med slänten. Vi använder skut från tomten som stödmur.

Schaktning utfört, berget rensas för bergspräcknig. Schaktning utfört, berget rensas för bergspräcknig.Tillbyggnad
Avtäckt och rensat berg


När berget är framme rensas det inför borrningen.Gångväg
Grovplanering

Vi har sorterat fram stenar ur fyllningen som vi lägger i botten på gångvägen och delar av parkeringen.

Nu är schaktbotten klar och arbete med plattan påbörjas. Nu är schaktbotten klar och arbete med plattan påbörjas.Tillbyggnad
Berget borttaget


Här är berget borta och vi kan fortsätta med rör, dränering och makadam innan formen ska monteras.Parkering
Finplanering

Här ligger jord i slänten och grus på gången, elrör är nerlagda för belysning och bärlager är utlagt på parkeringen.

Tomtplanering

Gräsmatta/lekplats

Gräsmatta/lekplats

Vi har fyllt ut, dränerat marken och förbereder för el och belysning.

Lekplatsen och blivande gräsmattan från ett annat håll. Här ser vi dräneringen och var en av elledningarna kommer grävas ner.

Nu är jord och sand utlagt. Här börjar gräset läggas.

Tillbyggnad med platta på mark.
Tillbyggnad med platta på mark.

Platta för tillbyggnad

Här är formen monterad och armeringen påbörjad.

Platta för tillbyggnad

Pågående gjutning.

Platta för tillbyggnad

Nästan klart.